つれづれなるままにタイ語

タイ語の勉強&タイ関連本レビュー

タイニュース:5/9水星による太陽の蝕

9 พค.นี้ชมดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์

วันนี้ (4 พค.59)  ดร.ศรัณย์   โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  หรือสดร.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 จะเกิดปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์   โดยดาวพุธเคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลกกับ ดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ และโลก เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน  เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดาวพุธปรากฏเป็นจุดกลมเล็ก ๆ เคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์ (ถ้าเปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์เท่ากับลูกบาสเกตบอล ขนาดของดาวพุธที่ปรากฏผ่านหน้าจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียว)

今日2559年5月4日、科学技術省国立天文台(สดร)副理事のศรัญย์ โปษยะจินดา博士が2559年5月9日に水星が太陽の前を通過する現象(蝕)が起こると発表した。水星が地球と太陽を結ぶ線の間を移動するためで、太陽と水星と地球が一直線に並ぶことになる。地球から観察すると、水星は小さな丸い点として太陽上を通過するのが見える。(太陽をバスケットボールくらいの大きさだとすると、水星は緑豆の種よりも小さい)

 

ทั้งนี้ปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในครั้งนี้ จะสังเกตเห็นได้ในประเทศแถบยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิค มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ทวีปอาร์คติก และแอนตาร์คติกา สำหรับประเทศไทยสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 18:10 น. จนถึง 18:35 น. (ตามเวลาประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งสิ้นประมาณ 25 นาที เนื่องจากดาวพุธมีขนาดปรากฏเล็กมาก ประกอบกับเป็นช่วงดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า อยู่บริเวณใกล้ขอบฟ้ามาก และจะตกลับขอบฟ้าในเวลาประมาณ 18:36 น.  จึงสังเกตปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้ค่อนข้างยากมาก และสังเกตเห็นได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนดวงอาทิตย์ตกเท่านั้น

 今回の水星が太陽を通過する現象はヨーロッパ、アジア、南北アメリカ、太平洋、大西洋、インド洋、北極大陸(?)、南極大陸で見られる。タイにおいては、(バンコクの時刻では)18:10から18:35まで見られる。全部で約25分。というのも現れる水星の大きさはとても小さく、日の入りの頃の太陽にくっついている 。太陽は地平線にとても近く、およそ18:36には沈んでしまう。したがって、水星の蝕を見るのは大分難しく、観測できる時間は太陽が沈む前のわずかな時間だけである。

 

ดร.ศรัณย์ กล่าวว่า “ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์” เกิดได้เฉพาะดาวเคราะห์วงใน ได้แก่ดาวพุธ และดาวศุกร์เท่านั้น ปรากฏการณ์ดาวพุธหรือดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มนุษย์ให้ความสนใจมาช้านานแล้วไม่น้อยกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือสุริยุปราคา เห็นได้จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงการสังเกตปรากฏการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา นักดาราศาสตร์ใช้ปรากฏการณ์นี้ศึกษาระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์

ศรัญย์博士が語るには、"惑星による太陽の蝕"は内惑星、つまり水星と金星だけに起こる現象である。水星と金星の蝕は、天文学において日食や月食に劣らず長い間人間が興味を持ってきた現象である。それは前述の現象の観察に言及する16世紀以来の歴史的記録があることからもわかる。天文学者達はこの現象を利用して地球と太陽との距離を研究した。

 

ปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ จะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ประมาณ 13 ครั้งในรอบ 100 ปี เนื่องจากดาวพุธอยู่ห่างจากโลกมาก ประมาณ 77 ล้านกิโลเมตร ในขณะที่ดาวศุกร์อยู่ห่างจากโลกเพียง 38 ล้านกิโลเมตร และวงโคจรของดาวศุกร์มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธเกือบ 2 เท่า โอกาสที่ดาวศุกร์จะโคจรมาอยู่ข้างหน้าดวงอาทิตย์พอดีจึงมีน้อยกว่าดาวพุธ  ทำให้ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์เกิดขึ้นได้เพียงสองครั้งในช่วงเวลากว่า 100 ปี เท่านั้น

水星の蝕という現象は大分頻繁に起こり、100年に約13回である。 水星は地球から7700万km離れている一方で、金星は3800万kmであり、公転軌道は水星のほぼ2倍の大きさである。金星がちょうど太陽の前に来る機会は水星より少ない。これにより、金星の太陽の蝕は100年近くで2回だけである。

 

สำหรับปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม หรือพฤศจิกายน เท่านั้น และโดยเฉลี่ยมีอัตราการเกิดในเดือนพฤษภาคมต่อพฤศจิกายน เป็น 1 ต่อ 2 ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2549 และครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

水星の蝕については、5月と11月だけに起こる。平均すると、5月と11月が1:2の割合で起こる。最近では、2549年の11月9日に起こっており、次回は2562年の11月11日である。

 

นอกจากนี้ ดร.ศรัณย์ ยังกล่าวย้ำว่า การสังเกตปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์เป็นการสังเกตดวงอาทิตย์โดยตรง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจึงไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า เนื่องจากดวงอาทิตย์มีแสงสว่างจ้ามาก การจ้องมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน อาจนำอันตรายมาสู่ดวงตาถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและใช้อุปกรณ์กรองแสงที่มีความปลอดภัยสูง เช่น กล้องโทรทรรศน์ที่ติดแผ่นกรองแสง  แว่นดูดวงอาทิตย์ หรืออาจใช้อุปกรณ์สังเกตการณ์ทางอ้อม  เช่น  การฉายภาพดวงอาทิตย์บนฉากรับภาพจากกล้องโทรทรรศน์  เป็นต้น  และขอให้ประชาชนระมัดระวังการบันทึกภาพดวงอาทิตย์ด้วยกล้องดิจิทัล เนื่องจากเลนส์ของกล้องต่างๆ เหล่านี้มีคุณสมบัติในการรวมแสง การมองภาพที่ส่องจากเลนส์ไปยังดวงอาทิตย์โดยตรง อาจทำให้ตาบอดอย่างเฉียบพลัน

それに加えてศรัญย์博士はこう強く語った。水星の蝕を観察するということは、太陽を直接見ることなので、安全のために肉眼で見てはいけない。太陽光線は非常にまぶしいので、防ぐ機器なしでじっと見ることは眼球に危険を及ぼし、失明まで至る可能性がある。したがって太陽を観察する時は十分に注意し、安全性の高い太陽光フィルターを使う必要がある。例えば、光フィルター板を付けた望遠鏡、太陽メガネなどである。もしくは間接的に観察する機器を使う、例えば望遠鏡からスクリーン上に映像を写したり、などである。国民のみなさんにはデジタルカメラを使って映像を記録することには十分気を付けて欲しい、カメラのいろいろなレンズは光を集める性質があるからである。太陽の方を向いたレンズで直接見ることは、失明の危険が極めて高い。

www.dailynews.co.th

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村